Bezpieczeństwo dokumentów – dodatkowa szyfrowana archiwizacja

Bezpieczeństwo dokumentów

Zapewniamy bezpieczeństwo dokumentów .

dodatkowa szyfrowana archiwizacja

Bezpieczeństwo danych podczas ich przesyłania, przechowywania i archiwizowania staje się standardem i koniecznością w zinformatyzowanej gospodarce. Zaniedbanie tego obszaru naraża przedsiębiorstwo na ogromne straty, których ryzyko rośnie w związku z częstszym korzystaniem przez pracowników ze sprzętu prywatnego i służbowego. Dlatego dbamy  o podstawowe  elementy  zwiększające bezpieczeństwo dokumentów.

Bezpieczeństwo kodowania i przesyłania danych

Nowoczesne systemy, działają w oparciu o cloud computing, czyli przetwarzanie danych w oparciu o zewnętrzne platformy funkcjonujące w sieci. Dzięki tej technologii nasi pracownicy mają gwarancję bezpiecznego dostępu online do danych z dowolnego urządzenia i miejsca.

Dodatkowo stosujemy  szyfrowane połączenie przez cały czas pracy z systemem, a bezpieczeństwo komunikacji zapewniają protokoły HTTPS i SSL. Wreszcie, dzięki rozwiązaniu szyfrowania 256-bitowego bezpieczeństwo odpowiada elektronicznemu dostępowi do kont bankowych.

Przesyłanie dokumentów do Urzędów

Przesyłanie dokumentów do Urzędów jest szyfrowane i bezpieczne . Przeyłanie odbywa się poprzez dedykowane urządzenia i kody zabezpieczające .

Nasi Klienci maja pewność , że dane przesyłane do urzędów oraz Klient-Biuro są bezpieczne