obsługa

 

 

Zakres obsługi bieżącej KPiR

 1. Prowadzenie zapisów KPiR,
 2. Prowadzenie ewidencji VAT,
 3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 4. Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 5. Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do US,
 6. Wykonanie zeznania rocznego.

Zakres obsługi płacowej:

 1. Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,
 3. Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
 4. Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,
 5. Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
 6. Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń.

Zakres obsługi bieżącej  z zakresu Ksiąg Rachunkowych .

 1. Prowadzenie zapisów w księgach rachunkowych,
 2. Prowadzenie ewidencji VAT,
 3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 4. Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 5. Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do US,
 6. Wykonanie zeznania rocznego.

Zakres obsługi kadrowo-płacowej:

 1. Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,
 3. Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
 4. Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,
 5. Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
 6. Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń.

Klienci o nas

At half-past eight the door opened, the policeman appeared, and, requesting them to
follow him, led the way to an adjoining hall.

Marek Kentor
Marek Kentor
Informatyk
At half-past eight the door opened, the policeman appeared, and, requesting them to follow him.
Nina Dobrejew
Nina Dobrejew
Web Application Developer
At half-past eight the door opened, the policeman appeared, and, requesting them to follow him.
Celina Martyniuk
Celina Martyniuk
sales manager
At half-past eight the door opened, the policeman appeared, and, requesting them to follow him.

Temat naszej dzisiejszej rozmowy to :

A planowanie i rozwój firmy w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa prowadzenia dokumentów

follow him, led the way to an adjoining hall.

kjypvreourofy ghfyeyrok

Opla Landing Page & Website Design

In the business world today, represent not only your businessnalism. In the businesss world of the today. In the business world today, represent not only.