Opieka i Reprezentacja Klienta

Opieka i Reprezentacja Klienta

Jesteśmy przy naszych klientach w każdym czasie .

Opieka nad klientem

Każdy klient , który podpisuje z Nami umowę na prowadzenie dokumentów podpisuje także stosowne upoważnienia , które pozwalają na reprezentacje klienta w Urzędach bez potrzeby uczestnictwa w całym procesie .

Nasi Klienci są reprezentowani przez nasze biuro w instytucjach takich jak : Urzędy Skarbowe , Urzędy Kontroli Pracy , Urzędy Pracy , ZUS itp.

Każdorazowo informujemy naszych klientów o zapowiedzianych i przyszłych  kontrolach i  o konieczności przeprowadzenia pewnych czynności , które maja wpływ na późniejsze funkcjonowanie ich firmy .

Współpraca z Klientem

Dzięki wzajemnej współpracy , ciągłości prowadzenia dokumentów i archiwizowania danych mamy wgląd do danych strukturalnych . Także do aktualnych i archiwizowanych danych co przekłada się na wiedzę o całym procesie zmian w firmie klienta .  Przekłada się to na szybą bezproblemowa komunikację pomiędzy – Przedsiębiorca – Urząd – Biuro Księgowe .

Zaufanie Klientów

Wynikiem takiego modelu pracy i wzajemnego zaufania jest szybkie rozwiązywanie  problemów .

Nasi Klienci wielokrotnie dali wyraz uznania dla działań Naszej firmy za reprezentacje ich Firmy przed Urzędami .

Dowodem na skuteczność Naszego działania są wpisy i komentarz Naszych klientów.