Rozliczenia zakupów towarów z UE

Rozliczanie zakupów oraz świadczeniu usług w UE

Biuro Księgowe Koksztys sp. z o.o. prowadząc dokumentację naszych klientów zwraca szczególna uwagę na działania naszych klientów na płaszczyźnie

Jesteśmy Dobrze przygotowani do rozliczania oraz informowania naszych klientów jak postępować oraz na co trzeba zwrócić uwagę świadcząc uslugi w UE lub na co trzeba zwrócić uwagę kupując towary wewnątrz rynku UE  .  Jak je rozliczać oraz informujemy i pomagamy w złożeniu specjalnych deklaracji zakupowych .

.

Nabycie towarów tzw. WNT

WNT jest to dostawa, wykonana w innym państwie członkowskim, z którą jest połączony transport towarów do Polski, zaś nabywcą jest polski podatnik (względnie inna osoba prawna mająca numer VAT UE). Nie ma wymogu, aby nabywca był zarejestrowany dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Także w sytuacji, gdy nie ma numeru NIP UE, dojdzie u niego do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Nie wszystkie transakcje polegające na nabyciu towarów od podatnika z innego państwa członkowskiego, które to towary są przemieszczane z innego państwa członkowskiego do Polski, są WNT.

Lista tych wyłączeń zawarta jest w art. 10 ustawy o VAT. Należy tutaj wspomnieć o kilku najważniejszych przypadkach, gdy ma miejsce wyłączenie z WNT.

Do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zachodzi wówczas, gdy nabycie dokonywane jest przez:

  • rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej,
  • podatników, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem od towarów i usług i nie przysługuje im prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług,
  • podatników korzystających ze zwolnienia od podatku ze względu na obroty (na zasadach określonych w art. 113 ustawy),
  • osoby prawne, które nie są podatnikami, a jednocześnie łączna wartość nabyć w danym roku podatkowym i poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50.000 zł.

Wówczas to nabycie towaru z innego państwa członkowskiego, który w wyniku dostawy jest transportowany z innego państwa członkowskiego do Polski, nie będzie dla nabywcy WNT. Takie nabycia nie są WNT, jeśli spełnione są wszystkie powyższe warunki dotyczące m.in. całkowitej wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju w trakcie roku podatkowego, a także w poprzednim roku (w każdym roku nie przekroczyła 50.000 zł) oraz szczególnego statusu nabywcy (rolnik ryczałtowy, podatnik niewykonujący czynności opodatkowanych, podatnik wykonujący czynności zwolnione, osoba prawna niebędąca podatnikiem).